Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

নদ-নদী

আলমডাঙ্গা উপজেলার অন্যতম নদীঃ মাথাভাঙ্গা, কুমার, ভাটুই, মরানদী

আলমডাঙ্গা উপজেলার অন্যতম খালের নামঃ ৪টি ওয়াবদার খাল, ২টি জহুরুলনগর খাল, ১টি অনুপনগর খাল, ২টি মেইনখাল, ২টি পানি নিষ্কাষন খাল

আলমডাঙ্গা উপজেলার অন্যতম বিলের নামঃ গাড়িয়াল বিল, বোয়ালিয়া বিল, বলেশ্বরপুর-হাড়োকান্দি বিল, রাযশাবিল, বেলসাদপুর কাঁঠালিয়া বিল, মনিদহ বিল, চাকিলার বিল, খড়কাটি বিল

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

 

 

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)